15 Юли

15 Юли

Матей 6:34; 2 Коринтяни 12:9; Псалм 62:8


НЕ СЕ БЕЗПОКОЙ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН!

Това не е предложение, а заповед. Разделил съм времето на дни и нощи, за да е по-ясно разграфено, за да ти е по-лесно да го разпределяш. Стига ти Моята благодат, но тя се излива в определена мяра за всеки ден. Когато се безпокоиш за бъдещето, натрупваш проблемите на всичките си идни дни върху крехките си рамене и започваш да се олюляваш под товар, който никога не съм искал да носиш.

Отхвърли тежкия си товар с израз на доверие в Мен. Мислите на безпокойство кръжат в ума ти, но доверието ти в Мен те въвежда директно в Моето присъствие. Като утвърждаваш вярата си по този начин, веригите на безпокойството ти падат на мига. Радвай се постоянно на Моето присъствие, като Ми се доверяваш във всеки един момент.

Leave a Reply