9 Юли

9 Юли
Второзаконие 30:20; Битие 1:27; Римляни 12:2


СПРИ ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАШ

за да можеш да чуваш гласа Ми. Аз ти говоря нежно, в „скришното на сърцето”. Умът ти блуждае, преде нишките на тревожното объркване. И когато Моите мисли се надигнат в теб, те се заплитат в лепкавата паяжина на безпокойството. Така гласът Ми е заглушен и ти чуваш само алармата на тревогата.

Помоли Духа Ми да успокои ума ти, за да можеш да мислиш Моите мисли. Тази способност е едно от прекрасните ти предимства като Мое дете, създадено по Мой образ и подобие. Не оставяй светът или собствените ти мисли да заглушават гласа Ми, а се преобразявай чрез обновяване на ума.

Стой кротко в присъствието Ми, за да могат Моите мисли да препрограмират мисленето ти.

Leave a Reply