31 Август

31 Август Яков 4:13-15; Притчи 3:5; Исая 40:28-31 ПРИЕМИ СИЛА В ТВОЯТА СЛАБОСТ Някои от децата Си съм надарил с необикновена сила и енергия. Други, като теб, са по-крехки. Но твоята крехкост и деликатност е пак дар от Мен. Тя не е наказание, нито е белег за липса на вяра. Напротив – по-слабите като теб … Continue reading 31 Август

30 Август

30 Август Битие 16:7-14; Псалм 139:7-10; Софония 3:17 НЯМА МЯСТО където да не можеш да Ме намериш. Когато Агар избягва от господарката си Сара в пустинята, тя си мисли, че е съвсем сама, забравена и изоставена. Но там, в пустинята, среща Мен и се обръща към Мен с думите: Живият, който ме вижда. По време … Continue reading 30 Август

29 Август

29 Август Лука 12:22-26; Ефесяни 6:12; Притчи 16:3 ПОКАЗВАЙ ДОВЕРИЕ КЪМ МЕН като стоиш тихо в Моето присъствие. Остави неотложните ангажименти настрана и се съпротиви на всяка тревога и безпокойство. Времето ти с Мен те укрепва и подготвя да посрещнеш предизвикателствата на деня. Когато търсиш лицето Ми, преди да се впуснеш в трескавия ден, възвестяваш … Continue reading 29 Август

28 Август

28 Август Псалм 4:6-8; Откровение 21:23 УКРЕПИ СЕ В СВЕТЛИНАТА на Моето присъствие. И когато осиявам с лицето Си над теб, ще растеш в Моята благодат. Аз съм те създал да общуваш с Мен лице в лице и това общение укрепва душата ти. Дава ти да предусетиш онова, което те очаква в небето, където всички … Continue reading 28 Август

27 Август

27 Август Псалм 63:7-8; Псалм 119:105 ПРЕКАРВАЙ ВРЕМЕ С МЕН Заради насладата да бъдеш в Моето присъствие. Аз мога да огрея и най-мрачния ти ден и да обърна в празник и най-досадната ежедневна рутина. Толкова много неща трябва да вършиш ежедневно, ден след ден. Тази монотонност може да се отрази зле на душата ти. Блуждаещият … Continue reading 27 Август

26 Август

26 Август Йоан 16:33; Псалм 105:4; Йоан 14:27 ДОВЕРИ МИ СЕ насред объркания си ден. Вътрешният ти мир – твоят мир в Моето присъствие – не трябва да се влияе от обстоятелствата. Макар че живееш в този преходен свят, вътрешното ти естество е вкоренено във вечността. Когато започнеш да се чувстваш стресирана, откъсни се от … Continue reading 26 Август

25 Август

25 Август Изход 3:14; 1 Коринтяни 3:16; Псалм 25:14-15 АЗ СЪМ ВЕЧНИЯТ „АЗ СЪМ” Аз винаги съм съществувал и винаги ще съществувам. В Моето присъствие се потапяш в любовта и светлината Ми, в мира и радостта Ми. Аз съм включен във всичко, което правиш – така обучавам сетивата ти да долавят винаги Моето присъствие. От … Continue reading 25 Август

24 Август

24 Август Псалм 139:1-4; Ефесяни 2:13; 2 Коринтяни 5:21 АЗ СЪМ НАВСЯКЪДЕ ОКОЛО ТЕБ Духът Ми кръжи край теб, когато търсиш лицето Ми. Аз съм по-близо, отколкото си мислиш, по-близо, отколкото въздуха, който дишаш. Ех, ако можеха децата Ми да разпознават присъствието Ми, нямаше никога да се чувстват самотни! Аз зная всяка твоя мисъл още … Continue reading 24 Август

23 Август

23 Август Битие 37:3-4; Ефесяни 3:20; Изход 33:14 ПОВЕРИ ЛЮБИМИТЕ СИ ХОРА НА МЕН Предай ги под Моята закрила. Те са на много по-сигурно място при Мен, отколкото в твоите обятия. Ако оставиш някой от тях да се превърне в идол в сърцето ти, застрашаваш както него, така и себе си. Йосиф и баща му … Continue reading 23 Август

22 Август

22 Август Яков 4:7; Римляни 8:1-2; Исая 12:2 ДОВЕРИ МИ СЕ и не се бой. Изпитанията са упражнения за развиване на доверието ти в Мен. Живееш в разгара на духовни битки и страхът е любимо оръжие от сатанинския арсенал. Когато усетиш, че те завладява страх, започни да изповядваш доверие в Мен. Говори на глас, ако … Continue reading 22 Август