В този сайт ще четеш размислите на Сара Йънг върху Божието слово, публикувани в книгата й „Чакам те…“. Авторката обръща библейските текстове в послания от името на Исус. Послания лично за теб!

Бог те чака. Наслади се на мира в присъствието Му!