29 Февруари

29 Февруари Псалм 119:105; Йоан 21:22 НА ПРАВ ПЪТ СИ. Вслушвай се повече в Мен и по-малко в твоите съмнения. Водя те по пътя, който съм начертал специално за теб. Затова ти се струва самотен пътят ти. Но Аз вървя пред теб и до теб, за да не се чувстваш никога сама. Не очаквай някой … Continue reading 29 Февруари

31 Юли

31 Юли Колосяни 1:27; Матей 28:20; Йоан 20:19 ДОВЕРИ МИ СЕ в дълбините на душата си. Там, където обитавам в постоянна връзка с теб. Когато се чувстваш смутена и унила, не се самообвинявай. Ти си просто човек и понякога обстоятелствата те завихрят. Но вместо да се самообвиняваш за човешките си слабости, помни, че Аз съм … Continue reading 31 Юли

30 Юли

30 Юли Псалм 29:2; Исая 6:3 ПОКЛАНЯЙ МИ СЕ в красотата на святостта. Аз съм създал красотата, за да възвестява святото Ми съществуване. Великолепната роза, догарящият залез, океанският простор – всичко това възвестява присъствието Ми на света. Повечето хора са слепи за тези неща – подминават ги, без дори да се замислят. Някои използват красотата, … Continue reading 30 Юли

29 Юли

29 Юли Евреи 6:19; 1 Йоан 2:28; Матей 22:37 ИДВАЙ ПРИ МЕН ПОСТОЯННО. Аз трябва да бъда в центъра на съзнанието ти, да бъда Котва за душата ти. Мислите ти ще се отклоняват от Мен, но въпросът е доколко ще ги оставиш да се отдалечат, да блуждаят в различни сфери. Лодката, пуснала котва, може да … Continue reading 29 Юли

28 Юли

28 Юли Псалм 139:1-4; 23-24; 1 Йоан 4:18 ОСТАВИ ЛЮБОВТА МИ да се стича до най-съкровените кътчета на сърцето ти. Не се затваряй за Мен. Познавам те така както никой не те познава, така както ти самата не се познаваш. Затова не се опитвай да Ми представяш „чистичката” си фасада. Раните, които криеш от светлината … Continue reading 28 Юли

27 Юли

27 Юли Римляни 12:12; 1 Солунци 5:8; Евреи 6:18-19 НАДЕЖДАТА е златната нишка, която те свързва с небето. Тази нишка държи изправена главата ти дори и сред най-тежките изпитания. Аз никога няма да пусна ръката ти. Но без нишката на надеждата може да провесиш глава и да превиеш рамене, докато се изкачваш с Мен нагоре … Continue reading 27 Юли

26 Юли

26 Юли Псалм 32:8; Псалм 119:35; Псалм 143:8 ОТПУСНИ СЕ И МЕ ОСТАВИ да те преведа през този ден. Всичко е под контрол – под Моя контрол. Взираш се в деня пред себе си и се мъчиш да разбереш кога как да постъпиш. А междувременно телефонът и звънецът на вратата ти звънят и ти трябва … Continue reading 26 Юли

25 Юли

25 Юли Йоан 10:27; Римляни 8:28; Еремия 29:13 ДОКАТО СЛУШАШ ЧУРУЛИКАНЕТО НА ПТИЧКИТЕ, чуй и Моята любовна песен. Аз ти говоря постоянно: чрез гледки, звуци, мисли, впечатления, чрез стихове от Словото Ми. Безгранични са начините Ми на общуване с теб. Бъди духовно будна, за да долавяш посланията Ми под каквато и форма да са ти … Continue reading 25 Юли

24 Юли

24 Юли Псалм 100:4; 1 Солунци 5:18 БЛАГОДАРНОСТТА ОТВАРЯ ВРАТА за присъствието Ми. Макар винаги да съм с теб, Аз си тръгнах от този свят, за да запазя свободата ти на избор. Поставил съм врата помежду ни и съм ти дал правото да я отваряш и затваряш. Има много начини да я отваряш, и благодарното … Continue reading 24 Юли

23 Юли

23 Юли Йоан 8:12; Матей 5:14-16; 2 Коринтяни 3:18; Изход 3:14 АЗ СЪМ СВЕТЛИНАТА НА СВЕТА. Хората едва си проправят път в мрака на този свят, но не се обръщат към Мен, Светлината. Аз искам всеки от последователите Ми да е носител на светлина, факлоносец. Святият Дух, който обитава в теб, да сияе от лицето … Continue reading 23 Юли