31 Декември

31 Декември Исая 9:6; 2 Коринтяни 4:7; Йоан 14:26-27 ИЗПЪЛВАЙ СЕ С МОЯ МИР докато годината върви към своя край. Това все още е най-дълбоката ти потребност и Аз, твоят Княз на мира, копнея да я удовлетворя. Моето изобилие е отговор за твоята празнота. Създал съм те така, че да не си в състояние да … Continue reading 31 Декември

30 Декември

30 Декември 2 Коринтяни 5:17; Ефесяни 2:10; 1 Йоан 4:7-8; Йоан 15:4 ВОДЯ ТЕ по път, който е определен единствено за теб. Колкото повече се приближаваш до Мен, толкова повече се изявява истинската ти същност – ставаш такава, каквато съм те определил да бъдеш. Именно защото си уникална, пътят, по който вървиш с Мен, се … Continue reading 30 Декември

29 Декември

29 Декември Псалм 40:4; Псалм 56:3-4; Псалм 62:8; Исая 26:3-4 ДОВЕРИ МИ СЕ С ЦЯЛОТО СИ СЪЩЕСТВО! Онова, което мога да извърша в теб и чрез теб е пропорционално на зависимостта ти от Мен. На доверието ти в Мен по време на житейска криза или преди да вземеш важно решение. Някои хора сериозно се провалят, … Continue reading 29 Декември

28 Декември

28 Декември Псалм 46:1-3; Псалм 89:15 АЗ СЪМ ТВОЕТО ПРИБЕЖИЩЕ И СИЛА изпитана помощ в беди. Затова не трябва да се боиш от нищо – нито дори от бедствия и катаклизми. Медиите отразяват все повече и повече обстоятелства, които внушават страх: тероризъм, серийни убийства, природни бедствия. Ако се съсредоточаваш върху всички тези неща и забравяш, … Continue reading 28 Декември

27 Декември

27 Декември Исая 64:4; Йоан 15:5; Псалм 36:9 ПОДГОТВЯМ ТЕ за пътя пред теб, за онова, което те очаква буквално зад завоя. Утихвай в Моето присъствие, за да мога да те укрепвам. Колкото по-заета си, толкова повече се нуждаеш от време с Мен. Толкова хора смятат, че времето им с Мен е лукс, който не … Continue reading 27 Декември

26 Декември

26 Декември 1 Йоан 4:15-18; Второзаконие 33:27; Псалм 13:5 АЗ СЪМ БОЖИЯТ ДАР който постоянно дава – щедро, без условия и ограничения. Безусловната любов е толкова радикално понятие, че дори и най-ревностните Ми последователи не могат да я проумеят напълно. Абсолютно нищо на небето или на земята не може да Ме спре да те обичам. … Continue reading 26 Декември

25 Декември

25 Декември 2 Коринтяни 4:6; Филипяни 2:6-7; Лука 2:13-14; 2 Коринтяни 8:9 ДОКАТО СТОИШ спокойно в Моето присъствие, се просвещаваш с познанието за Моята слава. Това знание надхвърля пределите на човешкия разум. То променя всяка фибра от съществото ти: обновява ума ти, изчиства сърцето ти, влива сили в тялото ти. Отвори сърцето си за Моето … Continue reading 25 Декември

24 Декември

24 Декември Псалм 90:2; Колосяни 1:27; Колосяни 3:15 ГОВОРЯ ТИ ОТ ПЕРСПЕКТИВАТА НА ВЕЧНОСТТА Аз съществувам отпреди създаването на света! Долавяш Моя глас в най-съкровените кътчета на съществото си, където обитавам Аз. Аз съм Христос в теб, надеждата за Славата. Аз, твоят Господ и Спасител, живея в теб. Научи се да влизаш в живото Ми … Continue reading 24 Декември

23 Декември

23 Декември 1 Тимотей 6:15-16; Псалм 95:6-7; Римляни 8:32; 2 Петър 1:19 АЗ СЪМ ЦАРЯТ НА ЦАРЕТЕ Господ на господарите и обитавам в непристъпна светлина! Аз съм и твоят Пастир, Спътник и Приятел – Онзи, който никога няма да пусне ръката ти. Покланяй се пред святото Ми величие. Приближавай се към Мен и си почивай … Continue reading 23 Декември

22 Декември

22 Декември Лука 1:35; Йоан 1:14; Матей 2:9-11;Лука 1:78-79 ЕЛА ПРИ МЕН и си почини в Моето присъствие. Отпусни се в Моите вечни ръце, докато размишляваш над славната тайна на превъплъщението. Аз съм единственият, който е заченат от Святия Дух. Това не може да бъде разбрано по рационален път. Вместо да се опитваш да си … Continue reading 22 Декември