21 Декември

21 Декември Псалм 63:2; 2 Коринтяни 5:7; Йоан 11:40 МОЯТ ПРОМИСЪЛ ЗА ТВОЯ ЖИВОТ се разкрива пред теб. Понякога пътят, по който вървиш може да ти се струва блокиран, или да се разкрива пред теб толкова мъчително бавно, че да си принудена едва ли не да спреш. Но после, на точното време, изведнъж да се … Continue reading 21 Декември

20 Декември

20 Декември Йоан 2:11; Лука 23:35-36; Псалм 92:1-5 КОГАТО СЕ РОДИХ В ПЛЪТ като един от най-бедните, малцина знаеха за славата Ми. На моменти лъчи от славата Ми изтичаха от Мен, особено когато започнах да върша чудеса. Към края на земния Си живот бях предизвикан и изкушен да показвам повече от могъщата Своя мощ, отколкото … Continue reading 20 Декември

19 Декември

19 Декември Притчи 16:3; Матей 6:33 НЕ ПОТЪВАЙ ПОД ТОВАРА НА ЖИТЕЙСКИТЕ ГРИЖИ Понякога толкова неща трябва да свършиш, че не знаеш откъде да ги подхванеш. Ако решиш да се справиш с всички задачи наведнъж, за да ти се махнат от главата, ще видиш, че край нямат. Цялото ти време ще погълнат. Вместо да се … Continue reading 19 Декември

18 Декември

18 Декември Исая 30:20-21; 2 Коринтяни 4:17 КОГАТО ТЕ ТОРМОЗИ някакъв проблем – и мислите ти постоянно се връщат към него – знай, че пред теб се е отворила голяма възможност. Проблемът е като инструктор, който надзърта постоянно зад рамото ти. Бъди готова да се учиш. Всъщност, благодари Ми за този проблем. Помоли Ме да … Continue reading 18 Декември

17 Декември

17 Декември 2 Коринтяни 4:6; Матей 5:3, 6; Колосяни 2:9-10; Псалм 150:6 ЕЛА ПРИ МЕН с огромната празнина в душата си. За да те изпълня. Докато стоиш в присъствието Ми, Моята светлина в теб ще става все по-ярка и по-ярка. Осъзнаването на празнината в теб е прелюд към изпълването ти с Мен. Затова радвай се, … Continue reading 17 Декември

16 Декември

16 Декември Исая 50:4; Откровение 2:4; Исая 60:2 ГЛАСЪТ МИ ОТЕКВА в най-съкровените дълбини на съществото ти. Утихвай в Мен, за да долавяш гласа Ми. Аз говоря с езика на любовта; Моите думи те изпълват с живот и мир, радост и надежда. Аз желая да разговарям с всичките Си деца, но повечето са твърде заети, … Continue reading 16 Декември

15 Декември

15 Декември Римляни 8:23-25; Евреи 6:18-20; Римляни 15:13 КОПНЕЖЪТ ТИ ПО НЕБЕТО Е ДОБЪР сам по себе си, защото произтича от копнежа ти по Мен. Вложил съм в сърцето ти надеждата за Небето, за да те укрепвам и насърчавам, и изпълвам с чудна радост. Много християни имат погрешно разбиране за думата надежда – смятат, че … Continue reading 15 Декември

14 Декември

14 Декември Евреи 13:8; Еклисиаст 1:2 ; Притчи 3:6 ПОЧИНИ СИ В МЕН, ДЕТЕТО МИ Забрави за житейските грижи. Отправи мислите си към Мен – Емануил – и остави живото Ми присъствие да те обгърне с мир. На най-сигурното място си, изпълни се с увереност, че Аз съм същият вчера, днес и вовеки. Ако се … Continue reading 14 Декември

13 Декември

13 Декември 2 Солунци 1:10; Псалм 27:4; 1 Коринтяни 6:19; Ефесяни 3:20 БЪДИ СВЯТА „Свята” не означава „добра”, а отделена за почетна употреба. Когато се потапяш в присъствието Ми, Аз те освещавам и подготвям за почетна употреба. Когато съсредоточаваш мислите и чувствата си върху Мен, ти се преобразяваш: ставаш такава, каквато съм те създал да … Continue reading 13 Декември

12 Декември

12 ДекемвриРимляни 8:28; Йов 42:1-3; 1 Петър 5:7; 2 Коринтяни 5:7 АЗ СЕ ГРИЖА ЗА ТЕБ Почувствай топлината и сигурността на Моето присъствие. Аз съм в контрол на всяка подробност от живота ти. Нещо повече, всичко съдейства за добро на тези, които Ме обичат и които са призвани според Моето намерение. Поради греха в света … Continue reading 12 Декември