Бог те обича и иска да общува с теб. Написал ти е писмо – дълго, интересно, увлекателно, искрено, прямо, красиво, строго, нежно, точно, животопроменящо, пълно с любов – Библията.

В него е разкрил пред теб сърцето Си.

Всеки ден ще откриваш думи от Него за теб! Не пропускай да прочетеш и Библейските стихове за деня, отбелязани в началото на всяка публикация.

Към публикуваните текстове ще можеш да се връщаш като напишеш датата в „търсене“.