30 Април

30 Април Яков 1:2; 2 Коринтяни 12:9 СМЯТАЙ СЕ ЗА БЛАГОСЛОВЕНА, когато не е удовлетворена някоя твоя потребност – време, енергия, пари. Защото тогава можеш да се облегнеш на Мен с пълно доверие и зависимост. Когато започваш деня си с чисто физическа невъзможност от някакъв характер, си принудена да се съсредоточиш върху настоящия момент. Точно … Continue reading 30 Април

29 Април

29 Април Евреи 12:28-29; Псалм 119:105 ОСТАВИ МЕ ДА ТЕ НАУЧА НА БЛАГОДАРНОСТ Започни с признанието, че всичко – всичките ти притежания и всичко, което си, дължиш на Мен. Изгряването на всеки нов ден е дар от Мен, не е случайна даденост, нещо, което се подразбира. Земята трепти от Моите благословения; животрептящо, творението е свидетелство … Continue reading 29 Април

28 Април

28 Април Плачът на Еремия 3:22-26; Псалм 34:8 ДОКАТО ГЛЕДАШ напред към новия ден, виждаш редица жалони – важни избори, които трябва да направиш. И важни решения, които трябва да вземеш. Хилядите възможности вследствие на тези избори могат да те объркат. Върни се мислено към началото на деня, към времето Си с Мен, през което … Continue reading 28 Април

27 Април

27 Април Йоан 17:20-23; Исая 40:29-31 ЕЛА ПРИ МЕН с празни ръце и отворено сърце, за да получиш изобилните благословения, които имам за теб. Зная дълбочината и остротата на нуждата ти. Животът ти е бил труден, изцедил те е до капка. Ела при Мен, за да наситя и възвърна душата ти. Моята сила се излива … Continue reading 27 Април

26 Април

26 Април 2 Коринтяни 4:16-18; Псалм 89:15 ПРИВЕТСТВАЙ ПРОБЛЕМИТЕ Когато не допускаш да те потопят, спомагат за извисяване на перспективата. Моите деца преминават като сомнамбули през дните си, докато не се натъкнат на някакво препятствие. Ако срещнеш проблем, за който нямаш решение, от реакцията ти зависи дали ще се извисиш над него или ще го … Continue reading 26 Април

25 Април

25 Април Евреи 12:2; Псалм 102:27 ДНЕС СЕ ФОКУСИРАЙ ВЪРХУ МЕН Както при пируети балерината връща погледа си в една точка, за да запази равновесие, така и ти трябва да връщаш погледа си постоянно върху Мен. Обстоятелствата се променят; излязъл от орбита, светът кръжи около теб. Единственият начин да запазиш равновесието си е да фиксираш … Continue reading 25 Април

24 Април

24 Април Псалм 46:10; Римляни 8:1 ОТПУСНИ СЕ В ТИШИНАТА на Моето присъствие, докато те подготвям за този ден. И нека сиянието на Моята слава те озарява, докато Ме чакаш с доверие. Замълчи и знай, че Аз съм Бог. Доверието в Мен предполага активно и пасивно отношение. Докато си почиваш в Моето присъствие, фокусирайки се … Continue reading 24 Април

23 Април

23 Април Псалм 141:8; Псалм 16:11 ДРЪЖ ФОКУСА СИ ВЪРХУ МЕН не само за насока, а за изпълване със сила. Аз никога не те водя към нещо, без да ти дам способността и силата да го извършиш. Ето защо е толкова важно да търсиш Моята воля във всичко, което правиш. Много християни се борят с … Continue reading 23 Април

22 Април

22 Април Йоан 8:36; Притчи 19:21; Йоан 10:27 СЛУШАЙ МЕ ПОСТОЯННО Имам толкова много да ти казвам, толкова хора и ситуации се нуждаят от молитва. Уча те да се съсредоточаваш все повече и повече върху Мен, като отхвърляш с помощта на Духа Ми всичко, което те разсейва. Ходи с Мен в свято доверие, като откликваш … Continue reading 22 Април

21 Април

21 Април Битие 1:26-27; Римляни 8:6 ОСТАВИ МЕ ДА ПОЕМА КОНТРОЛ НАД УМА ТИ. Умът е най-неспокойната част от теб. Дълго след като си се научила да обуздаваш езика си, мислите ти продължават да предизвикват волята ти и да се издигат високо против Мен. Човекът е върхът на Моето творение и човешкият ум е извънредно … Continue reading 21 Април