22 Декември

22 Декември Лука 1:35; Йоан 1:14; Матей 2:9-11;Лука 1:78-79 ЕЛА ПРИ МЕН и си почини в Моето присъствие. Отпусни се в Моите вечни ръце, докато размишляваш над славната тайна на превъплъщението. Аз съм единственият, който е заченат от Святия Дух. Това не може да бъде разбрано по рационален път. Вместо да се опитваш да си … Continue reading 22 Декември