30 Ноември

30 Ноември Псалм 32:8; Лука 10:41-42; Филипяни 3:20-21 ПРОБЛЕМИТЕ СА ЧАСТ ОТ ЖИВОТА Те са неизбежни, вплетени в самата природа на този грешен свят. Ти дотолкова си се специализирала в разрешаването на проблеми, че се държиш така сякаш можеш да намериш изход от всяка ситуация. Това е обичайната ти нагласа. Дотолкова си се автоматизирала, че … Continue reading 30 Ноември

29 Ноември

29 Ноември Исая 58:11; Исая 40:11 ОСТАВИ МЕ ДА ИЗПЪЛНЯ СЪС СВОЯ МИР най-съкровените кътчета на съществото ти. Докато седиш тихо в светлината на Моето присъствие, усещаш как мирът Ми попива в теб. Това не е нещо, което постигаш чрез самодисциплина и усилие на волята. Необходимо е да отвориш сърцето си, за да получиш Моето … Continue reading 29 Ноември

28 Ноември

28 Ноември 1 Петър 5:7; Ефесяни 3:16-19; Псалм 107:21-22 ОТПУСНИ СЕ, ДЪЛБОКО УВЕРЕНА в Моята нестихваща любов. Отпусни тяло, дух, душа в Моето присъствие. Предай Ми всяка своя грижа, всичко, което те безпокои, за да можеш да се съсредоточиш напълно върху Мен. Изпълни се със страхопочитание пред необятността на Моята любов: по-широка, по дълга, по-висока … Continue reading 28 Ноември

27 Ноември

27 Ноември Колосяни 3:15; Деяния 9:18; Откровение 19:3-6; Псалм 100:4-5 НЕКА БЛАГОДАРНОСТТА ЦАРУВА в сърцето ти. Като Ми благодариш за благословенията в живота си, се случва нещо чудно. Сякаш люспи падат от очите ти и ти проглеждаш за Моите богатства в слава. Когато са така отворени духовните ти сетива, можеш да черпиш от Моята съкровищница … Continue reading 27 Ноември

26 Ноември

26 Ноември Псалм 118:24; Псалм 116:17 ТОЗИ Е ДЕНЯТ, КОЙТО АЗ СЪМ СЪТВОРИЛ! Докато се радваш на този ден от твоя живот, ще си спечелиш скъпоценни дарове и благодатни уроци. Ходи с Мен в пътя на благодарността и ще видиш, че той е осеян с добрите дарове, които съм приготвил за теб. За да запазиш … Continue reading 26 Ноември

25 Ноември

25 Ноември 1 Солунци 5:16-18; Яков 4:8; Римляни 15:13 БЛАГОДАРИ МИ ПОСТОЯННО докато преминаваш през днешния ден. Това ще ти даде възможност да се молиш непрестанно, както учи апостол Павел. Ако сериозно решиш да се научиш да се молиш постоянно, най-добре е да започнеш да Ми благодариш за всичко. Молитвите на благодарност ще ти дадат … Continue reading 25 Ноември

24 Ноември

24 Ноември Ефесяни 5:20; Псалм 118:1; Псалм 89:15 БЛАГОДАРНОСТТА отнема жилото на страданията. Затова те съветвам да Ми благодариш за всичко. В благодарността има елемент на тайнство: Ти Ми благодариш /независимо от чувствата си/, а Аз ти давам радост /независимо от обстоятелствата/. Това е духовен акт на послушание – понякога сляпо послушание. За хората, които … Continue reading 24 Ноември

23 Ноември

23 Ноември Римляни 8:38-39; Псалм 4:7-8 ДОКАТО СЕДИШ КРОТКО В МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ Ме остави да изпълня сърцето ти и ума ти с благодарност. Това е най-прекият път да придобиване на благодарна нагласа. Ако умът ти се нуждае от съсредоточаване, спомни си любовта, която съм излял към теб на Кръста. Помни, че нищо на небето или … Continue reading 23 Ноември

22 Ноември

22 Ноември Авакум 3:17-18; Псалм 46:1 БЛАГОДАРНОТО СЪРЦЕ отваря небесните двери, през които духовните благословения се изливат върху теб. Нещо повече – докато гледаш нагоре към Мен с благодарно сърце, ти през тези двери съзираш славата Ми. Все още не можеш да живееш в небесните селения, но можеш да предвкусваш реалността на истинския си дом. … Continue reading 22 Ноември

21 Ноември

21 Ноември Лука 24:36; Матей 28:20; Евреи 13:15 БЛАГОДАРИ МИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ТОЗИ ДЕН за присъствието Ми и мира, с който те изпълвам. Това са свръхестествени дарове. Още от възкресението Си съм утешавал Своите последователи с тези думи: Мир вам и Аз съм с вас винаги. Вслушвай се в Мен и се изпълвай с Моето … Continue reading 21 Ноември