31 Октомври

31 Октомври Изход 3:5; 1 Коринтяни 6:19; Йоан 7:38-39 НАУЧИ СЕ ДА МЕ СЛУШАШ докато слушаш другите. Така, докато те разтварят душите си пред теб, ще си на свята земя. Необходима ти е помощта на Духа Ми, за да реагираш адекватно. Помоли Го да ти дава мъдрост, свръхестествено знание, да изпълва сърцето ти с любов. … Continue reading 31 Октомври

30 Октомври

30 Октомври Еремия 29:12-13; 10:14; 27-28 АЗ СЪМ С ТЕБ Аз съм с теб. Аз съм с теб. Небесните камбани звънтят с това обещание за Моето присъствие. Някои хора никога не чуват тези камбани, защото умовете им са заети със земното и сърцата им са затворени за Мен. Други ги чуват само един-два пъти в … Continue reading 30 Октомври

29 Октомври

29 Октомври Ефесяни 2:10; Евреи 12:3 ПОСТОЙ В МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ Обуздай порива си да се втурнеш презглава да изпълняваш задълженията си през този ден. Започни го насаме с Мен – така ще благоуспяваш във всичко. Само Аз зная какво ще ти се случи, защото Аз съм режисирал обстоятелствата по пътя ти. Ако не си екипирана … Continue reading 29 Октомври

28 Октомври

28 Октомври Колосяни 3:13; Исая 61:10; Ефесяни 1:7-8; Римляни 5:5 НЕ ОЧАКВАЙ да се отнасят почтено с теб в този живот. Хората ще казват и вършат неща, с които ще те нараняват, неща, които не заслужаваш. Когато някой се отнася лошо с теб, опитай да го приемеш като възможност да покажеш милост. Виж колко бързо … Continue reading 28 Октомври

27 Октомври

27 Октомври Псалм 32:8; Битие 1:1 КОЛКОТО ПОВЕЧЕ СЕ ПОТАПЯШ В МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ толкова по-лесно ти става да откриваш пътя, по който трябва да ходиш. Това е едно от предимствата да живееш близо до Мен. Вместо да се чудиш какво те очаква напред по пътя или да се безпокоиш какво ще правиш, ако… или когато…, … Continue reading 27 Октомври

26 Октомври

26 Октомври Йоан 15:5; Яков 1:4 ЕЛА ПРИ МЕН когато страдаш и Аз ще успокоя болката ти. Ела при Мен, когато си радостна и Аз ще споделя радостта ти, като я умножа многократно. Аз съм всичко, от което се нуждаеш във всеки един миг. Най-съкровените ти желания намират удовлетворение единствено в Мен. Това е ерата … Continue reading 26 Октомври

25 Октомври

25 Октомври Матей 1:21,23; Деяния 2:28 АЗ СЪМ С ТЕБ завинаги и през вечността. Не оставяй тези думи да се плъзгат покрай ушите ти. Моето постоянно присъствие с теб може да бъде извор на постоянна радост, която блика и се излива в потоци от изобилен живот. В съзнанието ти да отекват значенията на имената Ми: … Continue reading 25 Октомври

24 Октомври

24 Октомври Псалм 23:1-3; Битие 2:2-3; Лука 1:79 ЕЛА НА МОИТЕ ЗЕЛЕНИ ПАСБИЩА Научи се да се отпускаш при всяка възможност, да си почиваш в присъствието на своя Пастир. Тази електронна ера държи в постоянно напрежение децата Ми и ограбва връзката им с Мен. Вложил съм дълбоко в теб потребността от почивка. Колко изопачен е … Continue reading 24 Октомври

23 Октомври

23 Октомври Йоан 17:20-23; Псалм 16:11 ПОГЛЕДНИ КЪМ МЕН и ще почувстваш как те залива светлината на Моето присъствие. Отвори ума си и сърцето си, за да усетиш с каква радост се изпълвам. Къпеш се в Моята любов, която попива в най-съкровените кътчета на душата ти. Когато се изпълваш с Моя Дух, ти се сливаш … Continue reading 23 Октомври

22 Октомври

22 Октомври Псалм 21:6; Притчи 2:4 НЕЗАВИСИМО КАКВА Е ЖИТЕЙСКАТА ТИ СИТУАЦИЯ ти можеш да намериш радост в Моето присъствие. В някои дни радостта избликва като фонтан по пътя ти. Тогава щастието прелива от теб. Други дни са сиви и мрачни – бориш се със стреса и напрежението – пътят ти се струва безкраен. Накъдето … Continue reading 22 Октомври