30 Септември

30 Септември Матей 6:34; Йоан 10:10; Яков 4:13-15 АЗ СЪМ ПОСТОЯННО С ТЕБ за да се грижа за теб. Това е най-важното нещо в твоето съществуване – обещание за вечността. Аз не съм ограничен от време и пространство. Няма защо да се боиш от бъдещето, защото Аз съм с теб завинаги. И когато направиш този … Continue reading 30 Септември

29 Септември

29 Септември Псалм 34:4-7; 2 Петър 1:16-17; Йоан 17:3; Псалм 139:14 АЗ СЪМ С ТЕБ и навсякъде около теб, обградил съм те със златните лъчи на Моята светлина. Аз винаги те гледам лице в лице. Нито една твоя мисъл не Ми убягва. Именно защото съм безкраен, те обичам така сякаш Аз и ти сме единствени … Continue reading 29 Септември

28 Септември

28 Септември Ефесяни 3:16-19; Евреи 4:14-16; Йоан 8:44; Яков 4:7-8 ОТВОРИ УМА СИ И СЪРЦЕТО СИ - цялото си същество, за да се изпълниш с Моята любов. Толкова Мои деца вървят през този живот накуцвайки, гладни за Моята любов, защото не са се научили да я получават. Това е акт на вяра: да вярваш, че … Continue reading 28 Септември

27 Септември

27 Септември Второзаконие 33:27; Псалм 27:13-14 ОТПУСНИ СЕ ВЪВ ВЕЧНИТЕ МИ РЪЦЕ Твоята слабост е възможност да се укрепваш в Моето присъствие. Не се предавай на самосъжаление, когато стигнеш до пълно изтощение. Гледай на Мен и на Моите неизчерпаеми възможности. Радвай се на Моите щедри благословения, които изливам в помощ на теб. Минавай спокойно през … Continue reading 27 Септември

26 Септември

26 Септември Исая 50:4; Исая 55:2-3; Йоан 19:30; Матей 27:50-51 ЕЛА ПРИ МЕН И СЛУШАЙ! Настрой се да долавяш гласа Ми и да получаваш изобилните Ми благословения. Смайвай се от чудото да общуваш със Създателя на вселената, докато седиш в уютния си дом. Царете по принцип се стремят да бъдат недостъпни. Обикновените хора почти никога … Continue reading 26 Септември

25 Септември

25 Септември Псалм 23:4; Матей 7:1-2; Притчи 29:25 СЪБЕРИ ВСИЧКАТА СИ ЕНЕРГИЯ за да Ми се доверяваш. Именно чрез доверието се свързваш с Мен и усещаш Моето присъствие. Всяка стъпка от житейския ти път може да бъде стъпка на вяра. Малките стъпки на доверие не са трудни за теб; можеш да ги правиш едва ли … Continue reading 25 Септември

24 Септември

24 Септември Псалм 89:15-16; Псалм 16:8; 2 Петър 1:2 ЖИВЕЙ В МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ Постепенно ще го разпознаваш все по-осезаемо и всичко друго – хора, събития, проблеми, ще остава на заден план. Това няма да бъде в ущърб на отношенията ти с хората. Напротив – ще ти подари истинско общуване с тях и ще те вдъхнови … Continue reading 24 Септември

23 Септември

23 Септември Псалм 68:19; 1 Йоан 1:7-9; 1 Йоан 4:18 ХОДИ С МЕН в свободата на прошката. Пътят, по който вървим заедно е понякога стръмен и плъзгав. Ако носиш товар на вина, е възможно да се спънеш и да паднеш. Ако се помолиш, Аз ще отнема тежкия товар от теб и ще го положа в … Continue reading 23 Септември

22 Септември

22 Септември Изход 15:2; 2 Коринтяни 10:5; Евреи 10:23 ДОВЕРИ МИ СЕ И ОТХВЪРЛИ БЕЗПОКОЙСТВОТО защото Аз съм твоята сила и песен. Тази сутрин се чувстваш потисната, защото си представяш трудните дни, които са се задали пред теб и се питаш дали ще имаш силата да ги посрещнеш. Те обаче не са твоя грижа. Затова … Continue reading 22 Септември

21 Септември

21 Септември 3 Царе 19:12; Псалм 5:3 ЧАКАЙ ТЪРПЕЛИВО В МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ докато влагам мислите Си в най-съкровените дълбини на твоето същество. Не се опитвай да ускоряваш този процес, защото високите обороти държат сърцето ти прилепено към пръстта. Аз, Създателят на цялата вселена, съм избрал да обитавам в сърцето ти. Така Ме опознаваш отблизо; така … Continue reading 21 Септември