29 Февруари

29 Февруари Псалм 119:105; Йоан 21:22 НА ПРАВ ПЪТ СИ. Вслушвай се повече в Мен и по-малко в твоите съмнения. Водя те по пътя, който съм начертал специално за теб. Затова ти се струва самотен пътят ти. Но Аз вървя пред теб и до теб, за да не се чувстваш никога сама. Не очаквай някой … Continue reading 29 Февруари

28 Февруари

28 Февруари Лука 6:37; Йоан 3:16-17; Исая 61:10; Притчи 3:11-12 ПРЕСТАНИ ДА СЕ ОСЪЖДАШ И САМОАНАЛИЗИРАШ, защото това не е твоя грижа. Престани да се сравняваш с другите. Това поражда в теб чувство на гордост и малоценност, понякога и на двете. Аз водя всяко от Своите деца по пътя специално начертан за него. Сравнението с … Continue reading 28 Февруари

27 Февруари

27 Февруари Псалм 73:23; 1 Коринтяни 10:13 ДРЪЖ ПОГЛЕДА СИ НАСОЧЕН КЪМ МЕН! Вълните на изпитанията те заливат една след друга и ти идва да се откажеш. Грижите поглъщат все повече и повече вниманието ти и Ме губиш от поглед. Но Аз съм винаги с теб и те държа за ръка. Много добре виждам положението … Continue reading 27 Февруари

26 Февруари

26 Февруари Второзаконие 29:29; Псалм 32:8 ВОДЯ ТЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА по пътя на живота ти. Дръж Ме за ръка, довери Ми се, остави Ме да те преведа през този ден. Твоето бъдеще изглежда смътно и несигурно – дори страшно. И това е съвсем нормално. Защото тайните неща принадлежат на Господа, а бъдещето е тайна. … Continue reading 26 Февруари

25 Февруари

25 Февруари Колосяни 4:2; 1 Солунци 5:18 ПОЧИНИ СИ В МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ. Предай този ден в ръката Ми. Не се втурвай в него като състезателен кон, а ходи целенасочено с Мен, като Ме оставиш да те напътствам стъпка по стъпка. Благодари Ми за всяко благословение по пътя; това носи радост както на теб, така и … Continue reading 25 Февруари

24 Февруари

24 Февруари 1 Коринтяни 13:12; Ефесяни 3:16-19 УТИХНИ В СВЕТЛИНАТА на Моето присъствие, докато те обгръщам с любовта Си. Няма по-могъща сила на света от любовта Ми. Постоянно се сблъскваш с ограниченията – твоите и на другите. Но Моята любов е безгранична. Тя изпълва цялото време, пространство и вечност. Сега виждаш смътно, като през огледало, … Continue reading 24 Февруари

23 Февруари

23 Февруари Псалм 89:15-16; Евреи 12:1-2 ПАЗИ СЕ от ямата на самосъжалението. Когато си изтощена или неразположена, този демоничен капан се изпречва на пътя ти. Не се доближавай до ръба на пропастта. Той лесно поддава и преди да се усетиш, ще пропаднеш. Много по-трудно е да излезеш от ямата, отколкото да стоиш далеч от нея. … Continue reading 23 Февруари

22 Февруари

22 Февруари 1 Солунци 5:17; Йоан 16:24 ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МИГ ИМАШ НУЖДА ОТ МЕН. Осъзнаването на постоянната ти нужда от Мен е най-голямата ти сила. Правилното отношение към слабостта ти те води до Моето присъствие. Но на пътя ти са заложени капаните на самосъжалението, самовглъбението, страхът от провал. Твоята немощ те изправя пред постоянния … Continue reading 22 Февруари

21 Февруари

21 Февруари Колосяни 2:6-7; Псалм 141:8 1 Петър 5:7 ДОВЕРИЕТО И БЛАГОДАРНОСТТА ще те преведат спокойно през този ден. Доверието те предпазва от тревогата и натрапчивите мисли. Благодарността те предпазва от критикуването и роптаенето: тези „сродни грехове”, които така лесно те „сплитат”. Да държиш погледа си върху Мен означава да Ми се доверяваш – свободен … Continue reading 21 Февруари

20 Февруари

20 Февруари Колосяни 3:15; Колосяни 1:27 НАУЧИ СЕ ДА ЖИВЕЕШ съсредоточена в Мен. Аз обитавам в дълбините на твоето същество, в единение с твоя дух. На това дълбоко ниво царува Моят мир. Няма да откриеш траен мир в света около теб, в обстоятелствата или в човешките взаимоотношения. Външният свят постоянно се променя под проклятието на … Continue reading 20 Февруари