31 Януари

31 Януари Псалм 28:7; Матей 6:34; Псалм 56:3-4; Битие 28:15 АЗ СЪМ ТВОЯТА СИЛА И ЩИТ Аз планирам всеки твой ден и го подготвям много преди да си станала от леглото. Аз осигурявам и силата, от която се нуждаеш във всеки един момент. Вместо да си преценяваш силите и да се чудиш дали ще се … Continue reading 31 Януари

30 Януари

30 Януари Псалм 112:7; 1 Коринтяни 13:11 ПОКЛАНЯЙ СЕ ЕДИНСТВЕНО НА МЕН. Каквото и да занимава ума ти, започне ли да преобладава, се превръща в твой бог. Тревогите, ако им се предадеш, се превръщат в идол. Безпокойството нараства и инфектира ума ти като паразит. Освободи се от това робство, като утвърждаваш доверието си в Мен … Continue reading 30 Януари

29 Януари

29 Януари Псалм 8:5; Битие 1:26-27; 2 Коринтяни 10:5; Исая 26:3 ДРЪЖ ФОКУСА СИ ВЪРХУ МЕН. Надарил съм те с невероятна свобода, включително и със способността да избираш в какво да се фокусираш. Единствено венецът на Моето творение има тази удивителна способност; това е знак, че си създадена по Мой образ и подобие. Нека целта … Continue reading 29 Януари

28 Януари

28 Януари Матей 28:20; Псалм 139:1-4 АЗ СЪМ С ТЕБ ЗАВИНАГИ. Това са последните думи, които изговорих, преди да се възнеса на Небето. Днес продължавам да възвестявам това обещание на всички, които са готови да слушат. Хората откликват на Моето постоянно присъствие по различни начини. Повечето християни приемат тази истина, но в ежедневието си я … Continue reading 28 Януари

27 Януари

27 Януари Йоан 14:1-2; Притчи 3:5-6 ДОВЕРИЕТО Е ЗЛАТЕН ПЪТ КЪМ НЕБЕТО. Когато ходиш по него, живееш над обстоятелствата и светлината на Моята слава се излива изобилно върху теб. Осмели се да вървиш с Мен по този път, защото това е най-прекият път към Небето. Другият е дълъг и обиколен: вие се и се извива, … Continue reading 27 Януари

26 Януари

26 Януари Йоан 16:33; Псалм 112:4,7 ОСВОБОДИ СЕ ОТ ИЛЮЗИЯТА, че заслужаваш безпроблемен живот. Част от теб все още жадува за разрешението на всички трудности. Това е илюзорна надежда! Както казах и на Моите ученици – в света ще имаш скръб. Прикрепи надеждата си не към разрешаване на проблемите в този живот, а към обещанието … Continue reading 26 Януари

25 Януари

25 Януари Евреи 13:15; 2 Коринтяни 3:18; Псалм 73:23-24 НЕКА ЛЮБОВТА МИ ТЕ ОБГЪРНЕ в сиянието на Моята слава. Стой спокойно в светлината на Моето присъствие и се насищай с Моя мир. Тези спокойни мигове с Мен са сякаш извън времето; в тях се случват много повече неща, отколкото можеш да си представиш. Принасяй Ми … Continue reading 25 Януари

24 Януари

24 Януари Матей 13:46; Яков 1:2; Йоан 16:33 МОЯТ МИР е най-голямото съкровище: безценният бисер. Това е безценен скъп дар, както за Дарителя, така и за дарения. Аз съм платил цената за този Мир с кръвта Си. А ти го получаваш, като Ми се доверяваш в житейските бури. Ако имаш мира на света – всичко … Continue reading 24 Януари

23 Януари

23 Януари Второзаконие 31:6; 1 Петър 3:4; 2 Коринтяни 4:6-7; 2 Коринтяни 12:9 НЯМА НИЩО ЛОШО В ТОВА ДА СИ ПРОСТО ЧОВЕК. Не се тревожи и не се безпокой, когато умът ти блуждае, докато се молиш. Насочвай вниманието си към Мен. Усмихвай Ми се – знай, че разбирам сърцето ти. Радвай се на любовта Ми … Continue reading 23 Януари

22 Януари

22 Януари Псалм 52:8; Притчи 3:5-6 СТРЕМИ СЕ ДА МИ СЕ ДОВЕРЯВАШ във всичко. Онова, което те безпокои, често е възможност за растеж. Вместо да бягаш от предизвикателствата, приемай ги с жаждата да получиш всички благословения, скрити в трудностите. Ако вярваш, че съм Върховен господар във всяка област от живота ти, по-лесно ще Ми се … Continue reading 22 Януари