5 Декември

5 Декември Псалм 31:20; Битие 28:11-16 ОСТАВИ МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ да се извиси над обстоятелствата ти. Като облак от сияйна светлина Аз кръжа над теб и всичко около теб. Уча те да долавяш присъствието Ми във всяка една ситуация, с която се сблъскваш. Когато патриархът Яков бяга от разярения си брат, той ляга да спи на … Continue reading 5 Декември

4 Декември

4 Декември Исая 55:8-9; Колосяни 4:2; Псалм 116:17 МОИТЕ ПОМИСЛИ не са като твоите помисли; нито Моите пътища като твоите пътища. Както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от твоите пътища, и Моите помисли – от твоите помисли. Помни кой съм Аз, докато търсиш лицето Ми. Учудвай се на чудото, … Continue reading 4 Декември

3 Декември

3 Декември Ефесяни 6:12; 1 Царе 17:47; Филипяни 2:9-10; 1 Петър 1:8-9 НЕ СЕ ИЗНЕНАДВАЙ от огнените атаки върху ума ти. Когато ти е трудно да Ме намериш и да живееш в Моя мир, не се отчайвай. Ти участваш в ожесточена духовна война. Врагът се ужасява от близостта ти с Мен и със своите демонични … Continue reading 3 Декември

2 Декември

2 Декември Исая 9:6; Йоан 20:19-21; Псалм 25:4 АЗ СЪМ КНЯЗЪТ НА МИРА Както казах на учениците Си, така казвам и на теб: Мир на теб. Тъй като съм ти постоянен спътник, Моят мир е постоянно на твое разположение. Когато държиш фокуса си върху Мен, се потапяш в Моето присъствие и се изпълваш с Моя … Continue reading 2 Декември

1 Декември

1 Декември Еремия 31:3; Плачът на Еремия 3:22-26 ОБИЧАМ ТЕ с вечна любов, с любов, извираща от недрата на вечността. Познавам те още отпреди да се родиш. Загадка е за теб тази любов, с която те обгръщам от люлката до гроба, а и отвъд пределите на земния живот. Съвременният човек е изгубил перспективата на вечността … Continue reading 1 Декември

30 Ноември

30 Ноември Псалм 32:8; Лука 10:41-42; Филипяни 3:20-21 ПРОБЛЕМИТЕ СА ЧАСТ ОТ ЖИВОТА Те са неизбежни, вплетени в самата природа на този грешен свят. Ти дотолкова си се специализирала в разрешаването на проблеми, че се държиш така сякаш можеш да намериш изход от всяка ситуация. Това е обичайната ти нагласа. Дотолкова си се автоматизирала, че … Continue reading 30 Ноември

29 Ноември

29 Ноември Исая 58:11; Исая 40:11 ОСТАВИ МЕ ДА ИЗПЪЛНЯ СЪС СВОЯ МИР най-съкровените кътчета на съществото ти. Докато седиш тихо в светлината на Моето присъствие, усещаш как мирът Ми попива в теб. Това не е нещо, което постигаш чрез самодисциплина и усилие на волята. Необходимо е да отвориш сърцето си, за да получиш Моето … Continue reading 29 Ноември

28 Ноември

28 Ноември 1 Петър 5:7; Ефесяни 3:16-19; Псалм 107:21-22 ОТПУСНИ СЕ, ДЪЛБОКО УВЕРЕНА в Моята нестихваща любов. Отпусни тяло, дух, душа в Моето присъствие. Предай Ми всяка своя грижа, всичко, което те безпокои, за да можеш да се съсредоточиш напълно върху Мен. Изпълни се със страхопочитание пред необятността на Моята любов: по-широка, по дълга, по-висока … Continue reading 28 Ноември

27 Ноември

27 Ноември Колосяни 3:15; Деяния 9:18; Откровение 19:3-6; Псалм 100:4-5 НЕКА БЛАГОДАРНОСТТА ЦАРУВА в сърцето ти. Като Ми благодариш за благословенията в живота си, се случва нещо чудно. Сякаш люспи падат от очите ти и ти проглеждаш за Моите богатства в слава. Когато са така отворени духовните ти сетива, можеш да черпиш от Моята съкровищница … Continue reading 27 Ноември

26 Ноември

26 Ноември Псалм 118:24; Псалм 116:17 ТОЗИ Е ДЕНЯТ, КОЙТО АЗ СЪМ СЪТВОРИЛ! Докато се радваш на този ден от твоя живот, ще си спечелиш скъпоценни дарове и благодатни уроци. Ходи с Мен в пътя на благодарността и ще видиш, че той е осеян с добрите дарове, които съм приготвил за теб. За да запазиш … Continue reading 26 Ноември