31 Декември

31 Декември Исая 9:6; 2 Коринтяни 4:7; Йоан 14:26-27 ИЗПЪЛВАЙ СЕ С МОЯ МИР докато годината върви към своя край. Това все още е най-дълбоката ти потребност и Аз, твоят Княз на мира, копнея да я удовлетворя. Моето изобилие е отговор за твоята празнота. Създал съм те така, че да не си в състояние да … Continue reading 31 Декември

30 Декември

30 Декември 2 Коринтяни 5:17; Ефесяни 2:10; 1 Йоан 4:7-8; Йоан 15:4 ВОДЯ ТЕ по път, който е определен единствено за теб. Колкото повече се приближаваш до Мен, толкова повече се изявява истинската ти същност – ставаш такава, каквато съм те определил да бъдеш. Именно защото си уникална, пътят, по който вървиш с Мен, се … Continue reading 30 Декември

29 Декември

29 Декември Псалм 40:4; Псалм 56:3-4; Псалм 62:8; Исая 26:3-4 ДОВЕРИ МИ СЕ С ЦЯЛОТО СИ СЪЩЕСТВО! Онова, което мога да извърша в теб и чрез теб е пропорционално на зависимостта ти от Мен. На доверието ти в Мен по време на житейска криза или преди да вземеш важно решение. Някои хора сериозно се провалят, … Continue reading 29 Декември

28 Декември

28 Декември Псалм 46:1-3; Псалм 89:15 АЗ СЪМ ТВОЕТО ПРИБЕЖИЩЕ И СИЛА изпитана помощ в беди. Затова не трябва да се боиш от нищо – нито дори от бедствия и катаклизми. Медиите отразяват все повече и повече обстоятелства, които внушават страх: тероризъм, серийни убийства, природни бедствия. Ако се съсредоточаваш върху всички тези неща и забравяш, … Continue reading 28 Декември

27 Декември

27 Декември Исая 64:4; Йоан 15:5; Псалм 36:9 ПОДГОТВЯМ ТЕ за пътя пред теб, за онова, което те очаква буквално зад завоя. Утихвай в Моето присъствие, за да мога да те укрепвам. Колкото по-заета си, толкова повече се нуждаеш от време с Мен. Толкова хора смятат, че времето им с Мен е лукс, който не … Continue reading 27 Декември

26 Декември

26 Декември 1 Йоан 4:15-18; Второзаконие 33:27; Псалм 13:5 АЗ СЪМ БОЖИЯТ ДАР който постоянно дава – щедро, без условия и ограничения. Безусловната любов е толкова радикално понятие, че дори и най-ревностните Ми последователи не могат да я проумеят напълно. Абсолютно нищо на небето или на земята не може да Ме спре да те обичам. … Continue reading 26 Декември

25 Декември

25 Декември 2 Коринтяни 4:6; Филипяни 2:6-7; Лука 2:13-14; 2 Коринтяни 8:9 ДОКАТО СТОИШ спокойно в Моето присъствие, се просвещаваш с познанието за Моята слава. Това знание надхвърля пределите на човешкия разум. То променя всяка фибра от съществото ти: обновява ума ти, изчиства сърцето ти, влива сили в тялото ти. Отвори сърцето си за Моето … Continue reading 25 Декември

24 Декември

24 Декември Псалм 90:2; Колосяни 1:27; Колосяни 3:15 ГОВОРЯ ТИ ОТ ПЕРСПЕКТИВАТА НА ВЕЧНОСТТА Аз съществувам отпреди създаването на света! Долавяш Моя глас в най-съкровените кътчета на съществото си, където обитавам Аз. Аз съм Христос в теб, надеждата за Славата. Аз, твоят Господ и Спасител, живея в теб. Научи се да влизаш в живото Ми … Continue reading 24 Декември

23 Декември

23 Декември 1 Тимотей 6:15-16; Псалм 95:6-7; Римляни 8:32; 2 Петър 1:19 АЗ СЪМ ЦАРЯТ НА ЦАРЕТЕ Господ на господарите и обитавам в непристъпна светлина! Аз съм и твоят Пастир, Спътник и Приятел – Онзи, който никога няма да пусне ръката ти. Покланяй се пред святото Ми величие. Приближавай се към Мен и си почивай … Continue reading 23 Декември

21 Декември

21 Декември Псалм 63:2; 2 Коринтяни 5:7; Йоан 11:40 МОЯТ ПРОМИСЪЛ ЗА ТВОЯ ЖИВОТ се разкрива пред теб. Понякога пътят, по който вървиш може да ти се струва блокиран, или да се разкрива пред теб толкова мъчително бавно, че да си принудена едва ли не да спреш. Но после, на точното време, изведнъж да се … Continue reading 21 Декември