1 Март

1 Март
Филипяни 4:6; Исая 26:3


КОГАТО НЕЩО В ЖИВОТА

или в мислите ти те тревожи, ела и го сподели с Мен. Принеси Ми молитвата си и молбата си с благодарение, кажи Ми: „Благодаря Ти, Исусе, за тази възможност да Ти се доверя още повече. Зная, че уроците по доверие, които ти давам, са съпроводени с трудности, но едно е сигурно – ползата от тях далеч надхвърля цената.

Правилно изграденото доверие в Мен ще ти донесе много благословения, от които главното е Моят мир. Обещал съм ти да пазя сърцето ти в съвършен мир до степента, до която Ми се доверяваш. Според представите на този свят мирът идва в резултат от банкови авоари, застраховки и системи за сигурност. Но Моят мир е такъв дар, който не зависи от обстоятелствата. И всичко да загубиш, ако имаш Моя мир, си наистина богата.

Leave a Reply