1 Януари

1 Януари
Римляни 12:2; Еремия 29:11


ИДВАЙ ПРИ МЕН,

готова да се учиш, жадна за промяна. Ако ходиш с Мен, животът ти ще се изпълни с нови начала. Не встъпвай в Новата година с нозе в стари коловози. Търси лицето Ми с отворено сърце и знай, че докато вървиш с Мен по житейския си път, Аз ще обновявам ума ти и ще те преобразявам. Съсредоточавай мислите си в Мен и Аз ще насочвам към теб цялото Си внимание. Нищо не може да Ме разсее, защото вниманието Ми е безкрайно. Аз те познавам и разбирам напълно; Моите мисли те обгръщат с вечната Ми любов. Аз зная мислите, които мисля за теб; мисли за мир, а не за зло, за да ти дам бъдеще и надежда. Впусни се в приключението да се потапяш ежедневно в Моето присъствие.

Leave a Reply