10 Април

10 Април
Еремия 17:7; Римляни 8:28; Псалм 40:2; 1 Петър 2:9


ДОВЕРИ МИ СЕ ЗА ВСЯКА ЕДНА ПОДРОБНОСТ ОТ ЖИВОТА ТИ.

Няма нищо случайно в Моето царство. Всичко, което се случва, съдейства за добро на онези, които Ме любят. Вместо да се опитваш да анализираш сложните плетеници на обстоятелствата, Ми се довери и Ми благодари за всичко. Нищо не е напразно, когато ходиш близо до Мен. Дори грешките и греховете ти могат да бъдат обърнати за нещо добро чрез Моята преобразяваща благодат.

Когато живееше още в мрак, Аз започнах да озарявам живота ти със светлината на Моето присъствие. Докато накрая не те вдигнах от калта и не те въведох в Моята превъзходна Светлина. След като Аз съм пожертвал живота Си за теб, ти можеш да Ми се довериш за всяка една подробност от твоя живот.

Leave a Reply