10 Май

10 Май
Йоан 15:5; 2 Коринтяни 1:8-9; Ефесяни 5:20


НЕ СЕ СЪПРОТИВЯВАЙ И НЕ БЯГАЙ

от трудностите в живота си. Проблемите ти не са плод на случайността, а са предназначени да ти носят благословение и растеж. Приемай всички обстоятелства, които допускам в живота ти с доверие, че мога да извлека от тях само добро за теб. Гледай на проблемите като на възможности да разчиташ по-пълно на Мен.

Когато започнеш да се чувстваш стресирана, осъзнаваш колко съм ти необходим. Така потребностите ти се превръщат в път към изграждането на дълбока зависимост от Мен и нарастваща близост с Мен. Този свят тръби за независимост, но зависимостта от Мен води до изобилен живот за Царството Ми. Благодари Ми за трудностите в живота си, защото те те пазят от идолопоклонството да разчиташ изцяло на себе си.

Leave a Reply