10 Март

10 Март
Псалм 37:23-24; Псалм 18:30


ТИ СИ МОЯ ЗАВИНАГИ 

и отвъд времето, за вечността. Никаква сила не може да отнеме наследството ти на небесата. Искам да осъзнаеш, че си в сигурни ръце. В Моите ръце. Дори и да се препъваш в житейския си път, Аз никога няма да пусна ръката ти.

Като знаеш, че бъдещето ти е в сигурни ръце, ще бъдеш свободна да живееш пълноценно и спокойно в настоящето. Този ден съм приготвил за теб с най-нежна грижа до най-малката подробност. И вместо да го възприемаш като празна страница, която трябва да изпишеш, го изживей с нагласата да следиш движението на Духа Ми и да откликваш на водителството Ми. Това звучи лесно, но изисква пълно доверие, основано на знанието, че Моят път е съвършен.

Leave a Reply