10 Февруари

10 Февруари
Лука 10:41-42; Псалм 32:8


ДОВЕРИ МИ СЕ

Остави на заден план повеленията на деня и прекарвай време с Мен. Не се чувствай виновна за нещо, което Ми доставя такава радост, на Мен, Царя на вселената. Понеже съм всемогъщ, Аз мога да обърна времето и събитията в твоя полза. Ще видиш, че ще свършиш повече неща за по-малко време, след като си се предала на Мен. Като възприемаш Моята перспектива, ще можеш да отсяваш скъпоценното от нищожното.

Не попадай в капана на трескавата дейност. Много, много от нещата, които вършат хората в Мое име, нямат стойност за Моето царство. За да си спестиш излишните дела, бъди в непрестанно общение с Мен. Аз ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш; ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото Ми.

Leave a Reply