10 Януари

10 Януари
Псалм 56:3-4; Матей 6:20-21


ВСЕКИ ПЪТ КОГАТО МИ СЕ ДОВЕРИШ,

пускаш монета в Моята съкровищница. Така натрупваш активи за дните на изпитания. Аз скътвам в сърцето Си всяко инвестирано в Мен доверие и го оправдавам с лихва. Колкото повече Ми се доверяваш, толкова повече ти давам силата да го правиш.

Упражнявай се да Ми се доверяваш в спокойните дни, когато на пръв поглед нищо не се случва. Така, когато дойдат бурите, ще си натрупала достатъчно запаси, за да преминеш през тях. Събирай си съкровища на небето, като полагаш доверието си в Мен и ще живееш в Моя мир.

Leave a Reply