11 Април

11 Април
Псалм 118:24; Филипяни 3:13-14


ТОЗИ Е ДЕНЯТ, КОЙТО АЗ СЪТВОРИХ.

Радвай се и се весели. Започни деня си с вяра, с издигнати към Мен ръце, готова да получиш всичко, което изливам в този миг от твоя живот. Опитай да не се оплакваш за нищо, дори за времето, защото Аз съм Творецът на обстоятелствата. Най-добрият начин да се справяш с нежеланите ситуации е да Ми благодариш за тях. Този акт на вяра освобождава теб от негативизма, а на Мен развързва ръцете да обръщам злото за добро.

За да откриеш радост в този ден, трябва да го цениш и да осъзнаваш неговата неповторимост. Знаел съм какво върша, когато съм разделил времето на двайсет и четири часа. Разбирам колко крехък е човекът и знам, че товарът на един единствен ден е сам по себе си смазващ за теб. Не се тревожи за утрешния ден, не стой в миналото. В Моето присъствие днес имаш изобилен живот.

Leave a Reply