11 Май

11 Май
Филипяни 4:6; Йоан 14:27


БЛАГОДАРИ МИ ЗА СВОИТЕ ПРОБЛЕМИ

Щом умът ти забоксува върху някоя трудност, я предай на Мен с благодарност и Ме помоли да ти покажа как да се справиш със ситуацията. Благодарността освобождава ума ти от негативния му фокус. Докато се съсредоточаваш в Мен, проблемът ти се смалява и губи сила да те поклати. Ние заедно можем да се справим с него или като му се изправим насреща, или като го оставим за разглеждане по-късно.

Повечето от ситуациите, които занимават ума ти, не са свързани с настоящето, а с бъдещето. Затова Аз ги вземам, скривам ги отново в бъдещето и на тяхно място влагам в сърцето ти Моя мир, който струи безпрепятствено от Моето присъствие.

Leave a Reply