11 Март

11 Март
2 Коринтяни 5:7; Галатяни 5:25


ХОДИ С ВЯРА, НЕ С ВИЖДАНЕ

Като правиш стъпки на вяра и се уповаваш на Мен, ще ти покажа колко много мога да направя за теб. Ако живееш твърде равно и спокойно живота си, никога няма да изпиташ вълнението да видиш как работя чрез теб. Когато те изпълних с Духа Си, ти дадох силата да живееш отвъд естествените си способности и възможности. Затова е толкова погрешно да разчиташ на собствените си сили за посрещане на предизвикателствата пред теб. Тук не става въпрос за твоята, а за Моята сила, която е безгранична. Като ходиш ръка в ръка с Мен, ще можеш да изпълниш целите, които поставям пред теб чрез сила от Духа Ми.

Leave a Reply