11 Януари

11 Януари
Псалм 46:10; Колосяни 4:2; 2 Петър 1:3-4


ДОВЕРИ МИ СЕ

като предадеш контрола в Моите ръце. Пусни всичко и признай, че Аз съм Бог. Това е Моят свят: Аз съм го създал и Аз го управлявам. Ти пееш втори глас в песента на любовта. Аз търся сърца съвършено благоразположени към Мен. Пази добре този дар, който съм вложил в сърцето ти. Озарявай го със светлината на Моето присъствие.

Когато идваш при Мен със своите молитвени нужди, представяй грижите си пред Мен. Говори Ми чистосърдечно; изливай сърцето си. А после Ми благодари за отговорите, които Съм задвижил много преди да можеш да видиш резултатите. Когато мислите ти отново се насочат върху грижите ти, продължи да Ми благодариш. Ако само повтаряш нуждите си пред Мен, ще живееш в постоянно напрежение. Когато ми благодариш за отговора на молитвите си, негативната ти нагласа се пречупва. Молитвите изпълнени с благодарност те държат фокусирана върху Моето присъствие и Моите обещания.

Leave a Reply