12 Май

12 Май
Изход 33:14; Матей 11:28-29


НАУЧИ СЕ ДА ОБЩУВАШ

с другите чрез Моята любов, а не чрез своята човешка любов, пълна с манипулация и несъвършенства. Моята любов, която винаги те обгръща, е благословение както за теб, така и за другите. Вместо да се опитваш да помагаш на хората чрез своите оскъдни запаси, черпи от Моите безгранични запаси, които са ти постоянно на разположение. Нека Моята любов изпълва протегнатата ти ръка към другите.

Много от скъпоценните Ми деца страдат от „прегаряне”. Или по-точно от „изцеждане”. Постоянното общуване с нуждаещи ги е изтощило до краен предел, без да го осъзнават. Ти си като онези ранени войници, които се нуждаят от лазарет. Отдели време да си почиваш в изпълнената с любов светлина на Моето присъствие и Аз постепенно ще възстановявам в теб енергията, която си изгубила през изминалите години. Елате при Мен, всички отрудени и обременени, и … ще намерите покой за душите си.

Leave a Reply