12 Февруари

12 Февруари
Матей 1:23; Псалм 37:4


ТОЛКОВА СЪМ БЛИЗО ДО ТЕБ

Чета всяка твоя мисъл. Хората смятат, че мислите са мимолетни и без особено значение, но те имат огромно значение за Мен. Усмихвам се, когато мислиш за Мен с любов. Духът Ми, Който живее в теб, ти помага да мислиш Моите мисли. Според както мисли човек, такъв е и той.

Нека мислите ти бъдат насочени към Мен. Когато гледаш на Мен и Ме разпознаваш като Бог с теб, се изпълваш с радост. Така е според Моя изначален промисъл. Съвременният човек се стреми към какво ли не: спорт, удоволствия и наслади, придобиване на нови и нови блага. Рекламодателите експлоатират именно този копнеж за позитивен фокус. Истината е, че Аз съм го положил в човешкото сърце и само Аз мога напълно да го удовлетворя. Радвай се в Мен; нека да стана желанието на сърцето ти.

Leave a Reply