12 Юни

12 Юни
1 Коринтяни 10:10; Лука 1:79


ОСТАВИ МЕ ДА ТИ ПОМОГНА

да преминеш през този ден. Много са пътеките, по които можеш да минеш между ставането сутрин и лягането вечер. Искай си водителство от Мен. Така или иначе ще стигнеш до края на този ден. Важното е как – дали с раздразнение и гняв или с мир, като се опираш на Мен. Пак ще имаш трудности, но ще ги посрещаш уверено, със сила от Мен. Благодари Ми за всеки един проблем и само гледай как ще превърна изпитанията ти в благословения.

Leave a Reply