13 Май

13 Май
1 Петър 5:6-7; 1 Солунци 5:18


БЛАГОДАРИ МИ

в разгара на бурята. Сред хаоса търси възможности за растеж. Издири онези неща, които трябва изцяло да предадеш на Мен с пълното доверие, че Аз ще ги подредя. Доверяваш ли Ми се, че мога да режисирам събитията в живота ти според волята Си или все още се опитваш да ги подредиш според своята воля? Ако се опитваш да сбъдваш собствените си намерения, докато Аз те водя в съвсем друга посока, всъщност поставяш на пиедестал желанията си.

Бъди будна за нещата, които правя в живота ти. Покланяй Ми се, като живееш близо до Мен и Ми благодариш при всички обстоятелства.

Leave a Reply