14 Април

14 Април
1 Коринтяни 15:20-23; Евреи 6:19


НЕБЕТО Е ИЗВЪН ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО.

Докато ходиш по пътя си за ръка с Мен, добиваш представа за естеството на Небето, което се свежда до една дума: близост до Мен. Още тук на земята имаш предусещане за Небето, защото Моето присъствие озарява и съживява земния ти път. Яркото слънце огрява сърцето ти и ти напомня за Моята ослепителна светлина. Птиците и цветята, дърветата и небесата хвалят святото Ми име. Дръж сетивата си отворени, докато ходиш ръка за ръка с Мен.

В края на жизнения си път ще минеш през Райските двери. Само Аз знам кога ще стигнеш дотам и те подготвям за този миг. Моят Мир и Моята Радост ще те съпътстват. Ще стигнеш у дома на Моето време: нито по-рано, нито по-късно. Нека надеждата за Небето те насърчава, докато ходиш по пътя на Живота с Мен.

One thought on “14 Април

Leave a Reply