14 Май

14 Май
Лука 1:37; 2 Коринтяни 12:9


АЗ СЪМ МОГЪЩ БОГ

Няма невъзможно нещо за Мен. За постигането на Своите цели съм избрал да използвам слаби хора като теб. Твоята слабост е предназначена да те отваря за Моята сила. Затова не се плаши от ограниченията си и не измервай според собствените си сили изискванията на деня. Онова, което искам от теб е да бъдеш в постоянна връзка с Мен, в пълна зависимост от Моите безгранични ресурси. Гледай да не изпадаш в паника, когато се изправяш пред неочаквани предизвикателства, Помни, че Аз съм с теб. Говори Ми и слушай, докато те изведа от затрудненото положение.

Аз не съм нехаен Бог. Когато допусна трудности да дойдат в живота ти, ти давам и пълната способност да се справяш с тях. Отпусни се в Моето присъствие, довери се на Моята сила.

Leave a Reply