14 Март

14 Март
2 Коринтяни 3:18; Ефесяни 3:17-19; Псалм 46:10


ПРИЕМАЙ РАДОСТ ОТ МЕН,

защото Аз я изливам щедро върху теб. Колкото повече си почиваш в Моето присъствие, толкова по-изобилно ще се изливат благословенията Ми върху теб. Като прекарваш време с Мен, разбираш колко необятна е любовта Ми към теб. И в светлината на Моята любов постепенно се преобразяваш от слава в слава. Понякога връзката помежду ни изглежда твърде прекрасна, за да е истинска. Изливам живота Си в теб и от теб се иска единствено да го поемеш. В този свят, който се стреми да постигне и да грабне всичко с големи усилия, е много лесно да развиеш консумативна нагласа, да искаш да получиш всичко наготово. Но има тясна връзка между вярването и получаването: Колкото повече Ми се доверяваш, толкова повече ще се изпълваш с Мен и Моите благословения. Замълчи и знай, че Аз съм Бог.

Leave a Reply