14 Февруари

14 Февруари
Евреи 12:2; Исая 41:13


ОТДАЙ СЕ НА ПРИКЛЮЧЕНИЕТО

на днешния ден. Ходи смело по пътя на Живота, като разчиташ на своя постоянен Спътник. Ти имаш пълното право да бъдеш уверена, защото Моето присъствие те придружава през всички дни на твоя живот – и през вечността.

Не се предавай на страха и безпокойството, които ограбват изобилния живот. Довери Ми се, за да се изправяш пред проблемите един по един, без да ги премисляш предварително. Отправи поглед към Мен, Начинателя и Усъвършителя на вярата ти, и много трудности по пътя ти ще изчезнат, преди да си стигнала до тях. Когато сърцето ти се свие от страх, спомни си, че Аз съм те хванал за ръката и нищо не може да те отлъчи от Моята любов!

Leave a Reply