14 Юни

14 Юни
Еремия 31:3; Исая 61:10; 1 Петър 2:9


ОБИЧАМ ТЕ

с вечна любов. Познавам те отпреди началото на времето. Години наред си тънеше в безнадеждност и търсеше истинската любов с очакването за по-добри дни. А Аз през цялото това време те търсех с копнеж да те взема в обятията Си.

И на точното време ти се открих. Подадох ти ръка и те изведох от отчаянието. Притеглих те до сърцето Си. Поставих нозете ти на канара. Така започна нашата връзка. Понякога разголваше душата си в светлината на Моето присъствие. Но Аз те намятах със Своята дреха на праведност. Пеех ти любовна песен, с начало и край, забулени във вечността. Вливах смисъл в ума ти и хармония в сърцето ти. Запей заедно с Мен Моята песен. Днес заедно ще изтегляме другите от тъмнината в Моята пречудна светлина.

Leave a Reply