15 Април

15 Април
Исая 12:2; Псалм 61:2-4; 2 Коринтяни 3:18


ДОВЕРИ МИ СЕ

и не се страхувай. Много неща излизат от контрол. Дните ти не текат гладко. По-уверена си, когато животът ти е предвидим. Нека те отведа до скалата, която е по- висока от теб и от обстоятелствата, при които си поставена. Приюти се под Моите криле, където си на сигурно място.

Когато си разтърсена, извадена от обичайното си ежедневие, хвани здраво ръката Ми, защото трусовете често пъти са възможности за растеж. Вместо да скърбиш за загубата на удобството си, приеми предизвикателството на новото. Аз те водя от слава в слава, извайвам те за Царството Си. Кажи Да на начина, по който работя в живота ти. Довери Ми се и не се страхувай.

Leave a Reply