15 Май

15 Май
Откровение 12:10; Ефесяни 6:16; Яков 4:7-8


ВРЕМЕТО ТИ НАСАМЕ С МЕН

е изключително важно за състоянието на духа ти. Това не е някаква привилегия, не е препоръчително, а жизнено необходимо. Затова не се чувствай виновна, че отделяш време да разговаряш с Мен. Помни, че Сатана е обвинителят на братята. Той се старае да ти вменява чувство на вина, особено когато се наслаждаваш на Моето присъствие. Когато усетиш обвинителните стрели на Сатана, значи сигурно си на прав път. Използвай щита на вярата, за да се защитиш. Говори с Мен за всичко, което преживяваш и Ме моли да ти показвам пътя. Противи се на дявола и той ще бяга от теб. Приближавай се при Мен и Аз ще се приближавам до теб.

Leave a Reply