15 Март

15 Март
Софония 3:17; Матей 7:7


СЛУШАЙ ПЕСЕНТА НА ЛЮБОВТА МИ,

която постоянно ти пея. Ще се развеселя за теб с радост, ще се веселя за теб с песни. Гласовете на света са хаотични и те тласкат в различни посоки. Но ти не слушай тези гласове. Заглушавай ги със Словото Ми. Научи се да се откъсваш от стресиращото ежедневие, да утихваш в Моето присъствие и да слушаш гласа Ми.

Неизчерпаеми са скритите съкровища, до които ще стигаш. Постоянен е потокът от благословения от Мен към теб, но някои от най-изобилните Ми дарове трябва активно да се измолват. Аз обичам да ти се откривам и ако сърцето ти е търсещо, ще придобиваш все по-пълна представа за Мен. Искай и ще ти се даде; търси и ще намериш; хлопай и ще ти се отвори.

Leave a Reply