15 Февруари

15 Февруари
Лука 1:37; Ефесяни 3:20-21; Псалм 23:1-4


ЕЛА ПРИ МЕН

С всичките си слабости: физически, емоционални и духовни. Потопи се в утехата на Моето присъствие, като не забравяш, че за Мен няма нищо невъзможно.

Откъсни ума си от проблемите, за да можеш да се съсредоточиш върху Мен. Помни, че Аз мога да извърша далеч повече, отколкото искаш или мислиш.

Вместо да се опитваш да Ме напътстваш какво да правя и какво да не правя, опитай да се включиш в онова, което вече правя, в потока на Духа Ми.

И когато в мислите ти се прокрадне тревожност, си спомни, че Аз съм твоят Пастир. С други думи Аз се грижа за теб, затова не трябва да се страхуваш от нищо. Вместо да се опитваш да държиш под контрол живота си, Ми се довери. Колкото и страшно – дори опасно – да ти се струва, най-сигурно за теб е да бъдеш във волята Ми.

Leave a Reply