15 Юни

15 Юни
2 Коринтяни 4:18; Исая 6:3; Псалм 130:5


КОГАТО СЕ ПРИБЛИЖАВАШ

до Мен с доверие и кротост, получаваш прилив на сили. Обгръщам те с тишина, за да можеш да се съсредоточиш върху нещата невидими за очите. Тъй като Аз съм невидим, мислите ти трябва да се откъснат от физическото ти осезание. Проклятието на този свят е превъзбуда на физическите сетива, което води до притъпяване на сетивата ви за невидимия свят. /Макар че материалният свят също отразява Моята слава за онези, които имат очи да видят и уши да чуят./

Колкото повече време прекарваш с Мен, толкова повече ще развивам духовните ти сетива. Защото целта е, докато живееш във видимия свят, да придобиеш осезание за невидимото.

Leave a Reply