15 Януари

15 Януари
Филипяни 4:7; Матей 14:30; Евреи 12:2


ОСИЯВАМ С ЛИЦЕТО СИ

над теб и към теб струи мир, който никой ум не може да схване. Затънала си в море от проблеми, но сега си лице в лице с Мен, Твоя Мир. Докато гледаш лицето Ми, няма страшно. Ако гледаш на проблемите, ще потънеш под тежестта им. Започнеш ли да потъваш, просто извикай: „Помогни ми, Исусе!” и Аз ще те изтегля.

Колкото по-близо до Мен живееш, толкова по-защитена ще бъдеш. Обстоятелствата край теб бушуват – в далечината се надигат големи вълни. Не откъсвай поглед от Мен. Аз съм Този, Който никога не се променя. И бурното море мога да превърна в огледално езеро. Аз съм винаги до теб, когато посрещаш вълните на деня. Бъдещето е неясно и те плаши. Усмихни се на бъдещето! И стой близо до Мен.

Leave a Reply