16 Април

16 Април
Исая 6:3; 2 Коринтяни 5:7; 1 Солунци 5:18


ПРИЗОВАВАМ ТЕ

към живот на благодарност. Искам във всеки един момент от живота си да си благодарна. Така уважаваш върховенството Ми. Аз съм Създателят и Управителят на вселената. Небето и земята са изпълнени със славното Ми присъствие.

Когато се оплакваш, все едно твърдиш, че можеш да се справиш по-добре от Мен. От твоята ограничена човешка перспектива може да изглежда, че не си върша работата както трябва. Истината е, че ти не знаеш онова, което знам Аз, и не виждаш онова, което виждам Аз. Ако дръпна завесата, за да ти покажа някои от небесните селения, ще добиеш по-друга перспектива. Но Аз съм те създал да живееш с вяра, а не с виждане. И от любов те защитавам, като не допускам да знаеш бъдещето или да виждаш в духовния свят. Признавай Моя суверенитет, като Ми отдаваш хвала при всички обстоятелства.

Leave a Reply