16 Март

16 Март
Филипяни 4:13; Притчи 17:22


ДОБРЕ Е, ЧЕ ПРИЗНАВАШ СВОЯТА СЛАБОСТ

Това те подтиква да гледаш към Мен, твоята сила. Изобилният живот не се свежда до здраве и благополучие. Това е живот в постоянна зависимост от Мен. Вместо да се опитваш да изживееш този ден според плановете си, се отпусни и се постарай да доловиш движението на Духа Ми. Това ще ти помогне да се радваш в Мен и да откриеш какво възнамерявам да извърша за теб. Така е много по-добре, отколкото да придвижваш нещата според собствения си план.

Не се взимай толкова насериозно. Разведри се, смей се заедно с Мен. Аз съм на твоя страна, за какво толкова се безпокоиш? Аз мога да ти помогна да се справиш с всичко, стига да е според волята Ми. Колкото по-труден е твоят ден, толкова по-голямо е желанието Ми да ти помогна. Безпокойството те затваря в теб и ставаш пленница на собствените си мисли. Но когато гледаш на Мен и прошепваш името Ми, се освобождаваш от тревогите си и получаваш Моята помощ. Съсредоточи се върху Мен и ще намериш мир в Моето присъствие.

Leave a Reply