16 Февруари

16 Февруари
Захария 2:13; Исая 30:15; 2 Коринтяни 12:9


БЛАГОДАРИ МИ

За повелята да замълчиш и да утихнеш. Не нарушавай тихото си време с припряност и нетърпение да се заловиш за действие. Някои от най-великите дела в Моето царство са извършени от болничната постеля или затворническата килия. Вместо да оплакваш слабостите и ограниченията си, търси пътя Ми. Ограниченията могат да бъдат освобождаващи, когато най-силното ти желание е да живееш близо до Мен.

Кротостта и доверието изострят духовните ти сетива за долавяне на Моето присъствие. Не пренебрегвай тези прости начини, по които можеш да Ми служиш. Макар да се чувстваш откъсната от динамиката на света, твоето тихо упование означава много в духовния свят. Моята сила и власт се показват съвършени в слабостта ти.

Leave a Reply