16 Юни

16 Юни
Ефесяни 2:10; Михей 6:8


СТОЙ В МОЯ ПЪТ

Много гласове се борят за вниманието ти, опитвайки се да те отклонят. Но Аз съм те призовал да ходиш близо до Мен, като се потапяш в Моето присъствие и живееш в Моя мир. Това е волята Ми за теб отпреди създанието на света.

Аз съм начертал различен път за всяко едно от децата Си. Не допускай никой да ти внушава, че неговият път е единствено правилният. И не си мисли, че твоят път е по-добър от този на другите. Онова, което искам от теб е да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено с Мен по пътя, който имам за теб.

Leave a Reply