16 Януари

16 Януари
Матей 11:28-30; Исус Навиев 1:5, 9


ЕЛА ПРИ МЕН

и се отпусни в Моето любящо присъствие. Знаеш, че този ден ще ти поднесе трудности и се питаш как ще ги преодолееш. Но докато се опитваш да си представиш какво ти предстои, забравяш, че Аз съм с теб – сега и завинаги. Няма смисъл да премисляш отново и отново бедите си, само засилваш страданието си! Ела при Мен и се отпусни в Моето присъствие. Аз ще те укрепя, ще те подготвя за този ден и страхът ти ще отстъпи място на дълбока увереност.

Leave a Reply