17 Юни

17 Юни
Притчи 17:22; Притчи 31:25; Матей 1:23; Матей 11:29-30


НАУЧИ СЕ ДА СЕ СМЕЕШ

на себе си. Не се взимай толкова на сериозно и не се впечатлявай толкова от обстоятелствата. Замълчи и знай, че Аз съм Бог. Когато желаеш Моята воля над всичко, животът става много по-спокоен. Престани с опитите си да Ми казваш какво да правя – Моите действия са извън твоя контрол. Открий свободата в границите, които съм ти поставил.

Смехът прави товара ти по-лек и привдига духа ти в небесни места. Смехът ти се издига до Небесата и се смесва с ангелските звуци на хвала. И както родителите се радват на смеха на своите деца, така и Аз се радвам, като чувам децата Ми да се смеят. Радвам се, когато Ми се доверяваш и живееш живота си с леко сърце.

Не пропускай радостта от Моето присъствие, превита под житейския товар. Вземи Моето иго и се научи от Мен. Моето иго е леко и Моето бреме е леко.

Leave a Reply