17 Mай

17 Mай
Филипяни 4:19; 2 Коринтяни 5:7


ДОКАТО СЕДИШ ТИХО

в присъствието Ми, помни, че Аз съм Бог на изобилието и никога няма да изчерпя запасите Си. Моята способност да те благославям е неизчерпаема. Ти живееш в свят на търсенето и предлагането, в който истински необходимите неща често липсват. Дори да си задоволена в личен план, бедността е навсякъде край теб. Не можеш да разбереш изобилието на Моите блага – пълнотата на Моето богатство в слава.

Като стоиш в присъствието Ми, получаваш отделни прозрения за Моята необятност. Предвкусване на онова, което ще изпитваш цяла вечност в Небето. Още сега получаваш толкова от Мен, колкото имаш вярата да получиш. Радвай се на Моето изобилие – като живееш с вяра, не с виждане.

Leave a Reply