18 Април

18 Април
Изход 16:14-20; Филипяни 4:6-7, 19; Евреи 4:16


МОЯТ МИР Е ПОСТОЯННИЯТ МИ ДАР ЗА ТЕБ.

Той тече изобилно от престола на благодатта. Както израилтяните не са можели да складират манна за „черни дни”, а е трябвало да я събират всяка сутрин, така е и с Моя Мир. Ежедневното събиране на манната е държало хората Ми зависими от Мен. И на теб давам от Моя Мир, когато идваш с молитва и молба да изказваш исканията си пред Мен с благодарност. Ако ти давах постоянен Мир, независим от Моето присъствие, можеше да се поддадеш на гордост и самодоволство. Да не бъде!

Създал съм те така, че да се нуждаеш от Мен всеки миг. С нарастването на конкретната ти потребност нараства и осъзнаването на способността Ми да я удовлетворя. Аз мога да посрещам всичките ти нужди, без това да се отрази ни най-малко на ресурсите Ми. Пристъпвай с дързост до престола на благодатта и приемай Моя Мир с благодарно сърце.

Leave a Reply